Titani, Giganti, Uriasi, Civilizatii extraterestre, Umanoizi, Argedava, Burebista, Schelete de uriasi, Civilizatii disparute, Secrete

Titani, Giganti, Uriasi, Civilizatii extraterestre, Umanoizi, Argedava, Burebista, Schelete de uriasi, Civilizatii disparute, Secrete
Am dezgropat uriaşi cu mâna mea, în 1950

Pomeniţi de toate mitologiile lu­mii, uriaşii au fost una dintre cele patru rase de umanoizi de pe Pământ. Există multe zvonuri că ar fi fost găsite morminte ale unor asemenea fiinţe, dar nu a existat nici un om care să fi spus că le-a vă­zut cu ochii lui. Liber­tatea a mers pe ur­me­le u­riaşilor şi a gă­sit un om care a participat la săpătu­rile arheolo­gice de la Ar­gedava, judeţul Giurgiu. Io­niţă Florea (80 de ani) a văzut scheletele giganţilor. Iar arheologii ne-au explicat, de fapt, des­pre ce e vorba.

Intre 1947 si 1950, Ionita Florea a sapat gropi de patru metri adancime la Argedava. La un moment dat, a dat peste un craniu de om de doua ori mai mare decat unul normal

"Aici era Nucetul. Pă­rin­­ţii mei spuneau că în a­ceste locuri stăteau u­riaşii. Ei le spu­neau ji­dovi, că aşa îi nu­meau aici pe uriaşi. Cre­deam că sunt po­­veşti, dar am a­vut oca­zia să văd un sche­let", spu­ne Io­ni­ţă Flo­rea, în vâr­stă de 80 de ani, din co­mu­na Popeşti, judeţul Giur­giu. Despre ce e vor­ba?

În nordul acestei lo­ca­lităţi a fost desco­perită, în anul 1926, o cetate dacică, ie­şită din co­mun prin mărime. Cel­ care a făcut săpături aici a fost arheologul Vasile Pârvan, care era convins că a gă­sit pri­ma capitală a lui Bu­re­bis­ta. S-au efectuat săpături în mai mul­te rân­duri, pâ­­­­nă a­proa­­­­pe de anul 2000. S-a dove-dit în timp că a fost, în­tr-a­devăr, pri­ma cetate de scaun a lui Burebista, care a unificat apoi toate triburile dacilor şi a de­ve­nit un rege ce stăpânea aproa­pe jumătate din Eu­ropa.«Când găseam oasele, ne trimiteau acasă»

Ceea ce a frapat la Ar­ge­dava sunt informaţiile con­f­orm cărora în timpul săpătu­rilor arheologice s-ar fi des­co­perit sche­letele a 80 de uriaşi, adică uma­noizi î­nalţi de aproximativ 4 me­tri. Acest lucru s-ar fi în­tâm­plat prin 1946-1954. Informaţii despre sche­­­lete de uriaşi descope-rite pe teritoriul Româ­niei au mai existat. Dar până acum nu s-a găsit nici o persoană care să declare că le-a văzut. "Eu am început să sap aici în 1947 cu echipa de arheologi. Ei au angajat vreo 30 de oameni din sat. Aveam atunci vreo 18 ani, eram cel mai tânăr, şi m-am dus pentru că ne dădeau 400.000 de lei pe zi. Puteam să cumpăr cu ei doar un kilogram de mălai. Era sărăcie la acea vreme. Odată, după ce am săpat la o adâncime de patru metri, am găsit o glavă (craniu - n.r.) foarte ma­re, cam de vreo două sau trei ori cât al unui om. Le-am spus arheolo­gilor. Æeful era atunci Ro­setti (Dinu V. Rosetti - n.r.). Ne-a trimis imediat aca­să pe noi, sătenii, şi au săpat doar ei. Oasele le-au pus într-un camion cu prelată. Unde le-au dus, nu ştiu. Am săpat aşa timp de trei ani şi am mai găsit uriaşi. Să zic aşa, aveau vreo patru metri lungime. Când gă­seam oasele, arheologii ne tri­miteau a­casă, să nu ve­dem noi ce e acolo. Dar noi ve­deam, că nu eram orbi. Ei uite aşa am dezgropat uriaşi cu mâ­na mea în 1950", a spus Ioniţă Flo­rea.

La Argedava s-au mai găsit şi calendare solare asemănătoare cu cele de la Sarmizegetusa, dar care au dispărut, cu tot cu oasele de uriaşi, nu se ştie unde.

Novac e cel mai renumit

Au rămas legendele u­riaşilor porecliţi "Ji­dovi", nu se ştie de ce, peste tot în zona de sud a Mun­teniei. La sud de Popeşti există o vale care se înt­in­de de la Olt până la Giurgiu. Legenda spune că un uriaş, pe nume No­vac, cel mai renumit dintre toţi, s-a luptat cu un ba­laur care le făcea rău oa­menilor. Simţindu-se în­vins, balaurul a fugit şi a lăsat o dâră pe pământ. Aceasta este "Brazda lui Novac".

În Tangâru, la aproximativ 15 kilometri de Popeşti, se află o altă ridicătură de pământ, tot o fostă cetate dacică, atestată arheologic.

"Măgura asta a fost făcută de jidovi, de uriaşi. Aşa spun poveştile din bătrâni. De aici până dincolo de Teleorman o să vedeţi asemenea măguri (movile - n.r.) făcute de uriaşi", ne-a spus Ion Ene, de 71 de ani, din comuna Tangâru, judeţul Giurgiu


«Au venit la noi, din Est, cu 7000 de ani în urmă»

"Cu aproximativ 7000 de ani în urmă, în zo­na României se dezvoltase o civilizaţie îna­intată, sedentară, cu o cultură strălucitoa­re. Peste ei au venit populaţii din Est, nu­mi­te de arheologul american Maria Gimbutas civilizaţia kurganelor. Diferenţa dintre po­pulaţiile autohtone şi cele invadatoare era în primul rând de înălţime, cei veniţi fiind mai înalţi - lucru atestat arheologic - răz­boi­nici, buni metalurgi şi constructori de ce­tăţi aşezate pe înălţimi. Aşa se explică faptul că în legende toate cetăţile vechi sunt con­stru­ite de uriaşi, iar agricultura perfor­man­tă este legată de plugul metalic adus de ei. Altfel spus, uriaşii au venit din Est, cu 7000 de ani în urmă. Răspândirea acestor populaţii de uriaşi în toată Europa, apoi în Ori­en­tul Mijlociu şi nordul Africii, a dus, se pa­re, la naşterea legen­delor despre uriaşi. E foarte posibil ca ei să se fi a­si­miliat în marea masă a populaţiilor autoh­to­ne, mai mici de înălţi­me, aşa cum spun, de altfel, şi legendele, şi astfel să fi dispărut. Reminiscenţe ale acestor uriaşi le vedem cu ochii noştri: se mai nasc din când în când oameni foarte înalţi. Me­dicii le spun persoane bolnave de gigantism. Æi aici este de amintit faptul că mito­lo­giile vorbesc despre uriaşi ca despre o ra­să umanoidă degenerată, nereuşită", ne-a explicat arheologul Traian Popa (foto).


Giganţi sau titani există, sub o formă sau alta, în mitologiile şi legendele multor popoare. Dăm e­xemplu Biblia, unde apar în mai multe rânduri.

-  Prima referire o găsim în capitolul Geneză din Biblie: "Uriaşii erau pe pământ în vremea aceea, şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dum­nezeu cu fetele oamenilor". Sau: "... nişte neamuri mai mari şi mai puternice decât tine, ... un popor mare şi înalt la statură, copiii lui Anac, ... despre care ai auzit zicându-se: Cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac?" (capitolul Deuteronomul).
- Celţii considerau că primele fiinţe care au locuit Pământul au fost giganţii, abia după ei venind oamenii. Pietrele de la Stonehenge au şi ele poveşti ce se re­feră la un gigant care a cumpărat pie­tre uriaşe, magice, de la o vrăjitoare. Apoi le-a transportat prin aer până în Câmpia Salisbury.
- Mitologia greacă pomeneşte de titani, fraţi ai zeilor, ca­re s-au răsculat împotriva acestora, dar au pierdut lupta şi au fost în­chişi în în­tu­nericul veşnic.
- Mitologia ro­mâ­nă spune că e­xistenţa umanoidă a cunoscut mai multe "rase" şi a început cu căpcăunii, forme nere­u­şite de umanizare, ca­re au dispărut. După ei au venit uriaşii, care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu. Divinitatea a trimis Potopul şi i-a omorât pe toţi. După uriaşi au venit oamenii, care vor fi înlocuiţi cu blajinii, o rasă de fiinţe mici de statură, cu suflet bun, care sunt pe placul lui Dumnezeu.

În general, toate legendele consideră că rasa uriaşilor a dispărut, iar locul ei a fost luat de oameni.

Micuţul David l-a ucis pe uriaşul Goliat

În Vechiul Testa­ment e descrisă o lup­tă în­tre filisteni şi israeliţi. Au fost puşi faţă în
fa­ţă doi luptători.

Ar­­ma­ta ce­lui care pier­­dea lupta trebuia să se consi­de­re învinsă. Din par­tea filistenilor a fost trimis uriaşul Go­liat, iar din par­tea is­ra­eliţilor, micu­ţul Da­vid. Cel din urmă a în­vins: i-a aruncat o piatră în frunte uriaşului, l-a ameţit, apoi i-a tăiat capul.

Scheletele vazute de Ionita Florea la Argedava aveau lungimea de 4 metri, deci de peste doua ori mai mari decat ale unor oameni normali

-38. DjRobby | 2010.02.18 | 20.31

foarte adevarat
si mie imi povestea bunica mea (Dumnezeu sa o odihneasca ) ca pe vremea cand lucra la CAP la sapaturile pentru fundatia unui siloz intr-un sat din judetul olt, unde locuia bunica, sa descoperit un schelet de aproape 4,5 metri dar toti muncitorii au fost obligati sa isi tina gura!!!
Raspunde
-37. Dana | 2010.02.10 | 18.04

cap.6 Vestirea Potopului , Facerea Corabiei "1.Si cand au inceput oamenii a se inmulti pre pamant si li s-au nascut lor fete. 2.Vazand fiii lui Dumnezeu pre fetele oamenilor ca erau frumoase, s'au luat lor femei din toate care au ales. 3.Si au zis Domnul Dumnezeu:nu va ramanea Duhul meu in oamenii acestia in veac , pentru ca trupuri sunt si vor fi zilele lor o suta si douazeci de ani. 4.Si erau uriasi pre pamant in zilele acelea;si dupa aceia cand intrau fiii lui Dumnezeu la fetele oamenilor si le nasteau lor , aceia erau uriasi , din veci oameni numiti." Biblia
Raspunde
-36. AdyMinune | 2009.12.30 | 21.04

Despre uriasi
S-au descoperit si schelete de urisi de 47 de metri,de asta ce mai ziceti dragilor?Si o filmare cu un asemenea schelet se afla si pe youtube,si puteti afla printr-un simplu search!!!Succes!
'cristi - constanta a spus:
prietene, in articol se vorbeste despre uriasi, despre dovezi arheologice, istorie si alte fapte, nu de prietenie, dragoste, pace, glie stramoseasca si alte balarii din astea.......nu suntem in MISA
Raspunde
-35. Tin u-Filp Is ! | 2009.12.26 | 21.13

uriasi si cetatea UNIS
In Filpisu Mare, Jud Mures exista dealul Unis si urmele unei cetati ff vechi,cu acelasi nume UNIS.Tot acolo exista locul numit ,,la coparseu'' unde exista o ,,movila'' lunga de cca 30 m si inalta de 6-7 metri exact de forma unui sicriu.Se vorbeste si azi despre faptul ca acolo este inmormantat un URIAS. De la Cetatea Unis pana la biserica reformata( ortodoxa la origine,inainte de 1912) exista un drum subteran de pe timpul dacilor. Intrarea ested in biserica langa altar( in ,partea dreapta cum se intra in altar).
Raspunde
-34. sorin | 2009.12.12 | 01.13

ATENTIE , scheletele de uriasi nu fac parte din specia HOMO SAPIENS asta e concluzia la care am ajuns personal. Se pare ca uriasii au fost o civilizatie foarte avansata tehnologic vorbind si calatorea cu ,,care de foc'' prin cer asa spun legendele, si care au contribuit la dezvoltarea civilzatiei noastre altfel cum iti explici ca triburi primitive din trecut cunosteau aprofundat astronomia ,matematica s.a....cu siguranta autoritatile musamalizeaza existenta scheletelor uriasilor, la fel cum guvernul sua nu recunoaste si neaga ca existenta extraterestilor,...
' Stincul a spus:
Poate ca in Rusia, cine stie? Se mai intreaba cineva ca nu exista o conspiratie la nivel mondial? Mai crede cineva ca Francmasoneria este doar o adunatura de batrinei excentrici si inofensivi? Daca de atitea decenii ni se ascund atitea lucruri, oare ce ni se pregateste?
Raspunde
-33. alex | 2009.12.08 | 20.18

e adevarat
imi zicea bunicamea despre uriasi cand eram mic si am crezut ca e doar o poveste...dar recent cand am auzit si la televizor am inceput sa o cred : toate "povestile" care mi le zicea se intamplau pe vremea stra-stra bunicei mele, langa Targu Neamt
Raspunde
-32. boss | 2009.12.06 | 19.30

zack
super tare
'iris a spus:
nu imi fine sa cred
Raspunde
-31. Radu | 2009.11.20 | 20.50

Interesant documentarul
Eu cred k au existat uriasi dar de ce sa nu se spuna despre ei ,de ce e sunt ascunse secretele...stiinta trebuie sa avanseze orice este descoperit trebuie aflat de toti.Soooper tare
Raspunde
-30. vali | 2009.09.11 | 15.38

in zadar
Degeaba, ce se poate face, daca am face o expedtitie pe cont propriu si sa cautam dovezi, sunt sigur guvernu le-ar confisca de indata ce s-ar gasi cea mai mica urma... si am mai lua si cine stie ce amenda se gasesc ei
Raspunde
-29. livionet | 2009.08.31 | 19.24

morminte de uriasi sunt si in jud .Bacau
mai precis in Bacau sat Valea Caselor, din generatia in generatia a bunicii mele se spunea ca aveau intre 6.5- 7 metri inaltime .
Raspunde
-28. iris | 2009.07.21 | 21.59

uau
nu imi fine sa cred
Raspunde
-27. wolvfie | 2009.06.04 | 16.29

geo, te referi la Scaieni ? sti ceva in afara de ceea ce este scris in mass`-media ?
Raspunde
-26. cristi - constanta | 2009.05.16 | 15.10

uriasi
prietene, in articol se vorbeste despre uriasi, despre dovezi arheologice, istorie si alte fapte, nu de prietenie, dragoste, pace, glie stramoseasca si alte balarii din astea.......nu suntem in MISA
'Dor El (frumos si unic nume de care unii isi bat joc) a spus:
Dragii mei, Iubiti-va si protejati-va bunii si strabunii. Culegeti de la ei tot ce e mai valoros. Duce-ti mai departe, cat mai corect informatiile pe care si ei le-au dus mai departe de la bunii si strabunii lor. Face-ti asta pentru copii copiilor vostri care vor avea nevoie de aceste informatii. Aduceti-va aminte doar de momentele frumoase traite alaturi de parinti, rude, oameni dragi voua si dati-le copiilor vostri o cat mai buna educatie pentru ca doar asha veti cinsti memoria celor care v-au aparat (uneori cu pretul vietii lor) dreptul la viata, pentru o viata mai buna si libera (pe care poate ei nu au avut-o, dar au vrut ca voi sau nepotii lor sa o aiba.) Protejati-va avutul. Familia, casa, pamantul. Hraniti-va cat mai sanatos si invatati-i si pe altii cum sa se hraneasca sanatos. Pregatiti-va pentru dezinformari, scenarii veninoase si minuni prefabricate. Actionati calm si cercetati inainte sa ganditi sau sa spuneti orice. Si inlocuiti cuvantul NU cu cuvintele EVITA sau FARA. z
Raspunde
-25. geo | 2009.05.11 | 18.30

aceste schelete pot fi zarite si intr-o localitete aprobiata , din Buzau
Raspunde
-24. berman 7 | 2009.05.10 | 22.54

uriasi
actualizati ca este interesant
'sharque99 a spus:
UNDE AU FOST DUSE ACELE SCHELETE IMPREUNA CU TOATE CEASURILE SOLARE SAU CE NAIBA AU MAI SCOS AIA DE ACOLO?/ DE CE NU SE MAI STIE NIMIC DE ELE??
Raspunde
-23. Dor El (frumos si unic nume de care unii isi bat joc) | 2009.05.02 | 01.15

Sa va fie viata plina de sanatate si lumina
Dragii mei, Iubiti-va si protejati-va bunii si strabunii. Culegeti de la ei tot ce e mai valoros. Duce-ti mai departe, cat mai corect informatiile pe care si ei le-au dus mai departe de la bunii si strabunii lor. Face-ti asta pentru copii copiilor vostri care vor avea nevoie de aceste informatii. Aduceti-va aminte doar de momentele frumoase traite alaturi de parinti, rude, oameni dragi voua si dati-le copiilor vostri o cat mai buna educatie pentru ca doar asha veti cinsti memoria celor care v-au aparat (uneori cu pretul vietii lor) dreptul la viata, pentru o viata mai buna si libera (pe care poate ei nu au avut-o, dar au vrut ca voi sau nepotii lor sa o aiba.) Protejati-va avutul. Familia, casa, pamantul. Hraniti-va cat mai sanatos si invatati-i si pe altii cum sa se hraneasca sanatos. Pregatiti-va pentru dezinformari, scenarii veninoase si minuni prefabricate. Actionati calm si cercetati inainte sa ganditi sau sa spuneti orice. Si inlocuiti cuvantul NU cu cuvintele EVITA sau FARA. z
Raspunde
-22. seller | 2009.03.14 | 02.19

Sa cautam !
Vad ca subiectul este destul de citit si destul vrut de catre noi, cei multi ! Deci haide-ti msa facem cautari pe la bunici , rude prieteni , prin drumurile nostre , luati cu voi o camera video un aparat foto si sa incepem sa cautam! Sunt sigur ca ceva ceva a fost , si ca se ascunde foarte bine informatia. Luati o harta a tari si incerrcatisa treceti pe ea legendele si cetatile existente . E un pas!
Raspunde
-21. ion | 2008.12.02 | 18.48

Eugen Delcea ,are dreptate.
Alta istorie a noastra se scrie si in afara tarii, dar aici, tacere. Nu intereseaza pe nimeni. Ce spune Delcea ,acesta este adevarul noilor cercetari . Dar, despre uriesi sau jidovi ,a scris mult Nicolae Densusianu in a sa geniala si vizionara "Dacia Preistorica " . Istoria a ramas si in memoria oamenilor de la sate ,in miturile se legendele lor, istorie transmisa prin viu grai, de care trabuie sa se tina cont , caci este adevar ramas in memoria neamurilor si de care azi, istoricii tin seama. Altfel, ziarul , cenzureaza comentariile.
Raspunde
-20. binochio | 2008.10.29 | 09.17

care ....
te supara faptul ca ies la iveala Adevaruri. Omul are dreptate si multi stiu. Degeaba incercati sa mintiti F. multi romani stiu adevarul despre voi. Sunteti nebuni de credeti ca puteti acoperi adevarul. Cu o corectie pe anul 1945> atunci au venit la putere pe fata ca si comunisti (cu nume romanizate pt goimi) dar erau de mult bine infipti
'raspuns a spus:
putina vizita la psichiatrie nu ti-ar strica sifilitcule. care evrei la putere in 1945? care transport de pamant din Romania in Israel?Israelul de dupa 1948?
Raspunde
-19. Eugen DELCEA | 2008.10.28 | 09.34

drept la replica
Am postat cateva randuri raspuns la o insulta incredibila pentru un site cu pretentii.Nu a aparut.A reinviat cenzura ?
Raspunde
-18. Eugen DELCEA | 2008.10.28 | 09.17

@-16 raspuns
Lipsa de cultura,de civilizatie si de bun simt ! Faptele sunt reale.Am spus dupa 1945,nu in 1945.Faptul ca evreii au venit la putere in 1945 e cunoscut de toata lumea care citeste ceva in plus fata de abecedar...Israel e un teritoriu astfel numit de vreo 2000 ani iar statul infiintat in 1948 nu era pustiu,fusese colonizat cu grija de peste 50 ani,inclusiv prin cumparare de pamant de la turci.Aceasta colonizare s-a numit Alia si a fost finantata de familia Rothschild.In anii `80,in subsolurile Muzeului de Istorie din Tel Aviv,Paul Lazar Tonciulescu a descoperit...bustul lui Decebal.Autoritatile romane nu au fost interesate de o asemena informatie.Probabil la fel de sferodocte ca cel cu nr.16 pe tricou...
Raspunde
-17. GHEGHE | 2008.10.27 | 08.40

ciolane uriase
In jud Teleorman exista o localitate CIOLANESTI care i-si trage numele de la faptul ca in zona au fost descoperite cu sute de ani in urma niste oase uriase de oameni(ciolane)
Raspunde
-16. raspuns | 2008.10.25 | 02.01

du-te la psichiatrie
putina vizita la psichiatrie nu ti-ar strica sifilitcule. care evrei la putere in 1945? care transport de pamant din Romania in Israel?Israelul de dupa 1948?
'Eugen DELCEA a spus:
Prima mentiune despre cei 80 de uriasi de la Argedava a aparut in SECRETELE TERREI -Istoria incepe in Carpati-vol.IV (Editura OBIECTIV,(2002).Preluand ca de obicei subiectul,Lumea misterelor a publicat prin 2005 un reportaj de 2 pagini.E foarte bine ca Libertatea a reabordat aceasta tema delicata. Reporterii sa aiba grija,vor avea mari probleme,Unii nu vor sa se stie aceste lucruri! Completari: V.Parvan a murit dupa un an,ca si cel care a descoperit primul schelet de urias (erau intre 3-5,8 m)! Dinu Rosetti nu a fost trimis intamplator...Dusi la munca acolo in anii 1940-44,evreii au inteles importanta descoperirii si,dupa 1945,cand au venit la putere,au ridicat gorgane intregi de la Argedava,pe care le-au dus in Israel,pe motiv ca au nevoie de cernoziom...Sunt curios daca aceste randuri vor fi postate !
Raspunde
-15. NImeni | 2008.10.24 | 15.18

Biblia
Apocalipsa 13:16-17 "Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. " Apocalipsa 20:4 "Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani."
Raspunde
-14. Torbovalve | 2008.10.21 | 05.08

Adevaratul ADEVAR SUPREM 2
Si intradevar documentativa si despre istoria nescrisa a planetei, pt ca se pare ca pana la urma Atlantida CHIAR a existat si Potopul la fel, dar in alte variante. Si se pare ca in 2012 Planeta Nibiru ne va da un ocol planetei noastre. Cine stie ce va aduce cu ea? Se spune ca ar fi a X (10-a) planeta din sist nostru solar sau a 12-a ... nu sunt sigur. Si uriasii astia de 4 metri sunt chiar micuti, minuscului as putea spune fata de un schelet gasit pe o plaja din banghladesh (sau cva de gen). Documentati-va pe internet despre Nibiru, Proiectul Venus, Zeitgeist, Ubuntu si Istoria nescrisa a Pamantului. Pt ca numai cautand in diverse pareri subiective ve-ti gasi ADEVARUL OBIECTIV.
Raspunde
-13. Turbovalve | 2008.10.21 | 05.02

Adevaratul ADEVAR SUPREM
Care trebuie cercetat si decoperit. Intreba Stincul citez "Daca de atitea decenii ni se ascund atitea lucruri, oare ce ni se pregateste?" Cine stie? Poti sa afli si singur ca nu trebuie sa fi savant in ale rachetelor ca sa iti dai seama ca ni se pregateste o unificare planetara pt un control cat mai bun al fiecaruia dintre noi. Ce mi-a fost securitatea, ce mi-a fost nazismul da sa vezi ce o sa-mi fie democratismul ca o sa trebuiasca sa imi implantez un cip pt a supravietui si a sti cineva unde sunt tot timpul gen cand ma duc pe "tron" cand mananc ca ma f .u t si alte nimicuri de gen. Si asta o sa fie implementat fortat ca vrem noi nu ca vor ei si dau legi. Da de vrut ei tot vor si fac lucruri de gen atentate ca sa ne bage frinca'n oase si sa cerem centralizarea puterii. Istoria se repeta si se va repeta la besfarsit cat timp va exista moneda de schimb, guvernul, biblia si religia. Doar atunci cand toate astea vor disparea omu' va fi intradevar LIBER.
Raspunde
-12. Eugen DELCEA | 2008.10.20 | 11.43

80 de uriasi-Istoria incepe in Carpati
Arheologul citat in articol este unul din cei multi care au facut un enorm rau istoriei Romaniei, diseminand,fara o proprie judecata,teorii vechi din sec.XIX ! Adica,aberatia omului nascut in Africa, devenit turist,migrat (of course!) prin Israel si venit din Est sa civilizeze Europa !!! Savanti reali au dovedit ca sumerienii au migrat din Romania (v.Tartaria),unde a aparut primul om modern(Ion si Ioana)sau ca filistinii erau traci (v.Goliath-3m).Trebuie sa fii de-a dreptul penibil sa spui ca stramosii nostri erau pitici iar asiaticii niste uriasi,care ne-au ocupat,cand migratiile au avut loc exact in sens invers!Ii recomand seria SECRETELE TERREI -vol.I-V,poate va intelege mai mult decat istoria oficiala.In plus,aici e vorba de uriasi de 3-5,8m!!!Inca o data,istoricii "oficiali" sunt penibili...
Raspunde
-11. Eugen DELCEA | 2008.10.20 | 11.26

Argedava-SECRETELE TERREI IV
Prima mentiune despre cei 80 de uriasi de la Argedava a aparut in SECRETELE TERREI -Istoria incepe in Carpati-vol.IV (Editura OBIECTIV,(2002).Preluand ca de obicei subiectul,Lumea misterelor a publicat prin 2005 un reportaj de 2 pagini.E foarte bine ca Libertatea a reabordat aceasta tema delicata. Reporterii sa aiba grija,vor avea mari probleme,Unii nu vor sa se stie aceste lucruri! Completari: V.Parvan a murit dupa un an,ca si cel care a descoperit primul schelet de urias (erau intre 3-5,8 m)! Dinu Rosetti nu a fost trimis intamplator...Dusi la munca acolo in anii 1940-44,evreii au inteles importanta descoperirii si,dupa 1945,cand au venit la putere,au ridicat gorgane intregi de la Argedava,pe care le-au dus in Israel,pe motiv ca au nevoie de cernoziom...Sunt curios daca aceste randuri vor fi postate !
Raspunde
-10. Stincul | 2008.10.19 | 21.08

Bravo Libertatea
Nu pot sa nu va felicit. De ce nu se poate mai multe, muuuult mai multe articole de acest gen?, in detrimentul celor despre cu..rv._a de Raduleasca, Spataroasa, Andhreea malin, etc, alte nulitati de astea. Va rugam.
Raspunde
-9. Stincul | 2008.10.19 | 21.06

Cine stie?...
Poate ca in Rusia, cine stie? Se mai intreaba cineva ca nu exista o conspiratie la nivel mondial? Mai crede cineva ca Francmasoneria este doar o adunatura de batrinei excentrici si inofensivi? Daca de atitea decenii ni se ascund atitea lucruri, oare ce ni se pregateste?
'sharque99 a spus:
UNDE AU FOST DUSE ACELE SCHELETE IMPREUNA CU TOATE CEASURILE SOLARE SAU CE NAIBA AU MAI SCOS AIA DE ACOLO?/ DE CE NU SE MAI STIE NIMIC DE ELE??
Raspunde
-8. mihai | 2008.10.19 | 16.33

Bravo libertatea
Asta da articol. Nu ca alea cu prigoana ..
Raspunde
-7. florin mihai | 2008.10.19 | 15.14

si eu am vazut
fiind din zona popesti am asistat ,copil fiind, la o discutie a marelui profesor Parvan cu o parte a studentilor si istoricilor deatunci in care a prezentat un schelet de peste 3m ce putea arunca o sulita de 50---80 kg la distante de 50-300m. acest schelet a disparut nu se stie din al carui ordin in timp ce era transportat.daca mergeti in zona schitul negru voda inca se mai pastreaza urme ale acestor uriasi[pute-ti vorbi cu parintele staret care are o sumedenie de informatii.
Raspunde
-6. UNAANA | 2008.10.19 | 13.42

GIANTI* NEPHILIM*
Cel mai bine va documentati pe U-TUBE .Daca cunoasteti engleza o sa fiti captivati de aceste mici seriale facute de oameni de stiinta, istorici ,etc si cel mai bine e sa cunoasteti cit de putin BIBLIA PT CA TOATE CERCETARILE DE AICI AU PORNIT ,SAU MAI BINE ZIS DIN MOMENT CE SCRIE DESPRE GIGANTI IN BIBLIE- au existat! numai ca in aceste documentare avem proba adevarului nu doar mitul biblic, adevar dovedit cu scheletoane ,ce mai merita vazut si apoi comentat.cCe se spune in articolul de mai sus e purul adevar ,nu-mi explic unde au disparut acele schelete si ce s-a mai gasit.Bunica mea stia de existenta uriasilor acum 40 de ani ,si ea stia de la bunica ei ,asta undeva in Ardeal aproape de Cluj ,acum dupa articolul de mai sus nu am dubii ca au existat si la noi ca de altfel in toata lumea .Probabil controlul religiilor nu lasa sa transpire aceste adevaruri ca nu dadea bine geneza da ma rog .
Raspunde
-5. elf | 2008.10.19 | 09.48

Nibiru
cautati informatii despre planeta NIBIRU
Raspunde
-4. sharque99 | 2008.10.19 | 09.26

dar eu tot nu inteleg
UNDE AU FOST DUSE ACELE SCHELETE IMPREUNA CU TOATE CEASURILE SOLARE SAU CE NAIBA AU MAI SCOS AIA DE ACOLO?/ DE CE NU SE MAI STIE NIMIC DE ELE??
Raspunde
-3. jj | 2008.10.19 | 07.35

bun
dlor redactori sunteti in stare si de ceva bun. vedeti ca se poate? incercati sa nu va dezobisnuiti
Raspunde
-2. andreea | 2008.10.19 | 05.33

in sfarsit ceva interesant
bv

Sursa:www.libertatea.ro
19 Octombrie 2008  |  Articol semnat de Sorin Golea, Claudiu Pacearca
« Inapoi